Wilnest


Mus Boomklever Koolmees

Vogelsoorten


Wilnest is geschikt voor verschillende vogelsoorten. Welke vogelsoort in uw Wilnest vogelhuisje gaat nestelen, is vooral afhankelijk van de grootte van de invliegopening. U Kunt in uw tuin zoveel Wilnest vogelhuisjes ophangen als u wilt.

Voor holenbroeders en halfholenbroeders
Wilnest is geschikt voor zowel holenbroeders (vogels die van nature in holle bomen broeden, zoals mezen, mussen, spreeuwen en lijsters) als halfholenbroeders (vogels die graag in halfopen nestkasten broeden, zoals de gekraagde roodstaart, de grauwe vliegenvanger en  de witte kwikstaart).

Voor de holenbroeders kunt u Wilnest als 'nestkast' ophangen.
Wilt u Wilnest geschikt maken voor de halfholenbroeders, dan kunt u het huisje omdraaien.

Hoe meer huisjes, hoe meer soorten
U kunt in uw tuin zoveel Wilnest vogelhuisjes ophangen als u wilt. Let op: hoe verder u de vogelhuisjes uit elkaar hangt, hoe minder verschillende vogelsoorten u krijgt. Hoe meer nestjes (met verschillende invliegopeningen) er op een kleine oppervlakte hangen, hoe groter de variatie.